Separator koalescencyjny firmy Biocent

Wszyscy zainteresowani oczyszczaniem ścieków we własnym zakresie z pewnością doskonale wiedzą, do czego służy oferowany przez firmę Biocent separator koalescencyjny – przeznacza się go do wyodrębniania i zatrzymywania produktów ropopochodnych ze ścieków. Najczęściej urządzenie to stosowane jest do oczyszczania wód deszczowych pochodzących z miejsc narażonych na obecność paliwa oraz innych szkodliwych substancji, a więc z parkingów, terenów stacji paliw czy warsztatów samochodowych. Polecamy serdecznie.


Biocent Sp. z o.o.
Bursaki 14
20-150 Lublin
tel. 517-466-370