Profesjonalne badania grafologiczne

W takich sprawach jak chociażby próba ustalenia, czy testament został prawidłowo spisany, bardzo potrzebna jest fachowa pomoc biegłego grafologa. Na podstawie wnikliwej analizy stylu pisma w testamencie da się bowiem ustalić wiele faktów związanych z okolicznościami spisywania tego dokumentu, ale takiej analizy mogą dokonywać jedynie osoby z bardzo dużym doświadczeniem. Grupa doświadczonych biegłych, którzy pracują w tym instytucie, ma na swoim koncie już wiele podobnych spraw, w których zawsze wykazują się oni bardzo dużym zaangażowaniem.

Analiza kryminialistyczna

  • Analiza kryminalistyczna dla sądów

Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks Sp. z o. o.
Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
tel. 694 49 70 70