Głód alkoholowy można pokonać

Problemy zdrowotne wynikające z uzależnienia alkoholowego u kobiet mogą objawiać się zmianami fizycznymi, stanami depresyjnymi, zaburzeniami sfery emocjonalnej. Kobiety, które borykają się z alkoholizmem niezbędną pomoc uzyskają na stronie http://terapiakobieta.pl/jak-leczy-sie-alkoholizm-kobiet lub odwiedzając AGNUS - Prywatny ośrodek terapii uzależnień zlokalizowany pod Poznaniem, gdzie dowiedzą się m. in. o formach prowadzenia terapii, sposobach radzenia sobie z głodem alkoholowym, spotkają z terapeutami i psychologami, którzy podejdą do ich sytuacji w sposób indywidualny.


AGNUS Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
Biskupińska 9h
60-416  Poznań
tel. 533 221 555