Certyfikacja wyrobów

PCC-Cert zajmuje się certyfikacją wyrobów pod kątem spełnienia wymagań tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej. Produkty uzyskują wówczas oznaczenie CE. Muszą być one zgodne z dyrektywami dotyczącymi m.in. bezpieczeństwa ich użytkowania, ochrony środowiska i zdrowia. Te z nich, które w świetle prawa europejskiego podlegają jakiejkolwiek dyrektywie, nie mogą zostać wypuszczone na rynek bez znaku CE. Szczegóły na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.pcc-cert.pl/certyfikacja-wyrobow/.


PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. K.
Dębowa 14
55-040 Bielany Wrocławskie
tel. 570 725 574