Chciałeś zostać inżynierem, ale nie udało Ci się zrealizować tego marzenia, skorzystaj z nowego Prawa o szkolnictwie wyższym, które weszło w życie w tym roku akademickim.

Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość uznawania wiedzy i kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego.

Nasza Uczelnia zaprasza wszystkich dorosłych, którzy zdobyli kwalifikacje w sposób nieformalny, a teraz chcą rozpocząć (bądź kontynuować) studia. Przyjdź już dzisiaj!

Rozpoczynamy realizowanie Programu Rozwoju Kompetencji. Jesteśmy otwarci na zupełnie nowe grupy studentów – osoby dojrzałe, z doświadczeniem zawodowym. Zdobyta przez Ciebie wiedza i praktyka może być zaliczona w realizowanym programie studiów.
Nasza nowa oferta studiów wynikająca z nowego myślenia o studiowaniu, pozwala doskonalić wiedzę , ma na celu wspieranie rozwoju uczenia się przez całe życie.
Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej prowadzi studia pierwszego stopnia inżynierksie albo licencjackie.

Oferta kształcenia w WSZ w Łodzi na wydziale chemii stosowanej o profilu praktycznym, zgodna jest z potrzebami rynku pracy i obejmuje inżynierksie specjalizacje:

 1. Inżynieria produktu
 2. Zarządzanie produkcją i jakością produkcji
 3. Technologia suplementów diety
 4. Analityka chemiczna
 5. Technologia farmaceutyczna
 6. Technologia kosmetyków
 7. Technologia środków chemii gospodarczej
 8. Techniki dentystyczne
 9. Przetwórstwo owocowo-warzywne

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest bezpośrednio
w sekretariacie szkoły przy ul. Wólczańskiej 93.
- wpłata wpisowego wynosi 80 PLN
- opłata rekrutacyjna wynosi 100 PLN

Kształcenie w WSZ jest płatne i wynosi dla wszystkich studentów 350 zł miesięcznie. Uczelnia przewiduje wsparcie stypendialne.

Prowadzimy studia podyplomowe.

 1. Studia podyplomowe
  dla nauczycieli w zakresie przygotowania do nauczania:
 2. Szkolenia z zakresu zasad służby cywilnej (trzy semestry) we współpracy
  z Wyższą Szkołą Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
  dla osób, które ukończyły studia ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze